Trang chủ » Tuyển dụng Lập trình viên ReactJS

Tuyển dụng Lập trình viên ReactJS

Lập trình viên ReactJS

    Lập trình viên ReactJS tại GSOFT rất phù hợp với bạn có 2 năm kinh nghiệm, có kiến thức vững về React, OOP, RESTful API, Design Pattern, từng thiết kế và phát triển các giải pháp nền tảng cho các dự án,…Có khả năng làm…