Trang chủ » Tuyển dụng Lập trình viên Angular

Tuyển dụng Lập trình viên Angular

Lập trình viên Angular

    Bạn có đang mong đợi một cơ hội để nâng tầm sự nghiệp? Bạn nắm vững kiến thức về Angular 10+, có 2 năm kinh nghiệm lập trình. Bạn muốn tham gia nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới, tham gia vào các…