Trang chủ » Trưởng phòng Kinh doanh Quốc tế

Trưởng phòng Kinh doanh Quốc tế

Trưởng phòng Kinh doanh Quốc tế

    Bạn đam mê bán hàng và tư vấn trong lĩnh vực công nghệ Marketing (Google, Facebook, Email Marketing,..) đầy sáng tạo và thử thách để nhận được mức thu nhập hấp dẫn từ 600 đến hơn 2000USD. Ứng tuyển vào GOBRANDING ngay hôm nay. Ở…