Trang chủ » Thực tập sinh Kế toán kiêm Nhân sự

Thực tập sinh Kế toán kiêm Nhân sự

Thực tập sinh Kế toán kiêm Nhân sự

    BLOCKCHAIN WORK kết nối các ứng viên có định hướng phát triển theo nghề kế toán, hành chính – nhân sự. Với vị trí Thực tập sinh Kế toán kiêm Nhân sự, bạn sẽ được tiếp cận các công việc chuyên môn như: theo dõi…