Trang chủ » Thực tập sinh Graphic Designer

Thực tập sinh Graphic Designer

Thực tập sinh Graphic Designer

    Với vai trò là Thực tập sinh Graphic Designer tại GOBRANDING, bạn sẽ được đào tạo nghiệp vụ chuyên môn: trực tiếp tham gia vào việc lên ý tưởng thiết kế hình ảnh cho các bài đăng, có cơ hội tham gia vào các dự…