Trang chủ » Nhân viên Tư vấn giải pháp phần mềm - Presale

Nhân viên Tư vấn giải pháp phần mềm - Presale

Nhân viên Tư vấn giải pháp phần mềm – Presale

    Ở vị trí Tư vấn giải pháp phần mềm – Presale tại GSOFT. Bạn phải nghiên cứu sản phẩm phần mềm của Công ty và nắm bắt các công nghệ, sản phẩm mới. Tham gia tư vấn, giải đáp các yêu cầu của khách hàng…