Trang chủ » Nhân viên lập trình Full Stack

Nhân viên lập trình Full Stack

Fullstack Developer (.NET Core, Angular)

    Nhân viên lập trình Fullstack là một nhà phát triển đa năng, có kinh nghiệm và hiểu biết về front-end và back-end phần mềm. Nếu bạn tập hợp được các kỹ năng phù hợp và thành thạo nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau ngần…