Trang chủ » Nhân Viên Lập Trình Android

Nhân Viên Lập Trình Android

Nhân Viên Lập Trình Android

    GSOFT đang tìm đồng đội có kiến thức về Android, có kinh nghiệm trong design patterns, Scrum, SVN, Git,…. Hãy gia nhập ngay vị trí Nhân Viên Lập Trình Android cùng đại gia đình GSOFT với 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực IT! Bạn…