Trang chủ » Marketing Team Leader

Marketing Team Leader

Marketing Leader

    Vị trí dành cho các bạn đã thành thạo các nghiệp vụ thực thi như SEO, Google Ads, Facebook Ads, Email Marketing, Social Media Marketing và muốn lan toả giá trị nhiều hơn thông qua đội ngũ nhân sự. Tham gia vào vai trò quản…

    Marketing Team Leader

      Trở thành Marketing Team Leader tại GOBRANDING, vị trí dành cho các bạn Team Leader đã thành thạo tất cả các nghiệp vụ Marketing Online và muốn lan toả giá trị nhiều hơn. Từng bước tham gia vào quản lý và phát triển phòng Marketing…