Trang chủ » Tuyển dụng Lập trình viên PHP

Tuyển dụng Lập trình viên PHP

Tuyển dụng Lập trình viên PHP

    GSOFT đang tìm đồng đội có kiến thức về PHP và OOP, có kinh nghiệm trong việc tối ưu hóa mã cho các trang web, hiểu rõ về quy trình phát triển web, có 3 năm kinh nghiệm về 1 trong các framework Laravel /…