Trang chủ » Trưởng phòng Phát triển dịch vụ

Trưởng phòng Phát triển dịch vụ

Marketing Manager

    Trở thành Marketing Manager phụ trách quản lý phòng Phát Triển Dịch vụ tại GOBRANDING. Vị trí dành cho các bạn đã thành thạo các nghiệp vụ Marketing Online và muốn lan toả giá trị nhiều hơn thông qua đội ngũ nhân sự. Từng bước…