Trang chủ » Project Manager

Project Manager

Project Manager

    Trở thành Project Manager phụ trách quản lý dự án tại GLOBALCHAIN.   GLOBALCHAIN là một công ty Start-Up trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ Blockchain vào lĩnh vực bảo mật an toàn thông tin. GLOBALCHAIN định hướng…